Menu

Zwrot

Wzór formularza odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

Adresat:
Sylwia Smółkowska prowadząca działalność gospodarczą Kierunek Norwegia wpisaną do norweskiego rejestru przedsiębiorców (Brønnøysundregistrene), Kjørbokollen 31, 1337 Sandvika, numer w rejestrze (organisasjonsnummer): 995 199 742

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, które przedmiotem są: 

1) ………………………………………………………………………… – cena: …………..,

2) ………………………………………………………………………… – cena: …………….

Dane obowiązkowe
Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację
Adres e-mail konsumenta: …………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu konsumenta: ………………………………………………………………………………………..

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

     data wypełnienia

…………………………………………………………………………

podpis konsumenta

(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)